những nơi đặt tủ giày

Tủ giày đặt thế này, khó mà có được vận may

Theo phong thủy, tủ giày chỉ nên có nhiều nhất 5 tầng, bởi nó tượng trưng cho ngũ hành. Tủ giày ít hơn 5 tầng